Biografia

Dr. Sergi Sanmartí Sanmartí

Nascut a Barcelona, al gener de 1953. Després de cursar estudis de batxillerat espanyol i frances, va obtenir la llicenciatura en Psicologia a la Universitat Central de Barcelona, l’any 1978.

Posteriorment, en 1985, es va llicenciar en Medicina i Cirurgia, a la mateixa Universitat .
Durant més d’un any va realitzar pràctiques de clínica mèdica en Bellvitge, Policlínica Del Vallés i Maternitat de Barcelona, en departaments d’Endocrinologia, Cardiologia, Cirurgia, Planificació familiar, Ginecologia i Obstetrícia, O.V.I, i uns altres. Durant l’any següent va realitzar pràctiques de Cardiologia en consulta externa, en Cinquena de Salut L’Aliança.

Va formar part del quadre de professors mèdics en el Curs de Terapèutica Homeopática, impartit al Centre d’Estudis Mèdics Farmacèutics, corresponent al Pla Formatiu per a metges, aprovat per l’INEM, i equiparable als tres anys d’especialitat en medicina homeopática impartits a la Universitat de Paris.

En 1990, i durant diversos anys, va ser director mèdic d’una reconeguda clínica de medicina estètica de Barcelona.

El Dr. Sanmartí practica l’homeopatia des de 1987, en consulta privada, així com la medicina natural i la psicologia. Sempre ha tractat d’aplicar l’homeopatia al camp de la terapèutica mèdica, psicològica, i de medicina estètica, i d’integrar i complementar aquests tres aspectes en cada pacient.

Al llarg de la seva trajectòria professional, l’aspecte divulgatiu ha tingut sempre importància. Així, ha realitzat treballs interns i publicacions sobre sociologia i psicologia, col·laboracions habituals amb les revistes “El Farmacéutico” i “Vida Sana”, sobre temes mèdics monogràfics , i diversos programes de divulgació radiofònica.

L’aspecte formatiu i específic post-grau ha estat consolidat mitjançant diversos cursos, entre els quals cal citar:

Curs de Medicina Sintergética.
Diploma de Oligoestética.
Diploma de Oligoterapia.
Curs de Medicina Espagírica.
Diploma de Biomedicina.
Diploma de Mesoterapia.
Diploma de Biomesoterapia.
Seminari de Organoterapia.