Coneix-te a tu mateix

La personalitat és alguna cosa difícil de conèixer. Encara que tots tenim la nostra personalitat bàsica des que naixem, per herència o per educació, aquesta pot variar en les diferents etapes de la vida, i també pot sofrir modificacions per esdeveniments impactants en la vida de l’individu. Stress, pèrdua o canvi de treball, pèrdua de sers estimats, divorcis, males relacions, addiccions, malalties… són alguns dels successos que poden alterar la personalitat.

Existeixen altres esdeveniments, aparentment de poca importància, però que poden ser viscuts molt intensament per l’individu en qüestió, causant-li alteracions de personalitat o de comportament.
En altres ocasions, l’alteració es produeix sense causa aparent, i és tasca del psicòleg esbrinar quin és el motiu.

La classificació dels transtorns de la personalitat engloba una infinitat de termes científics, com per exemple: Transtorns esquizoides, paranoides, d’ansietat, d’angoixa, de depressió, personalitat inmadura o inestable, transtorns de l’atenció, transtorns de la memòria, al·lucinacions, transtorns del llenguatge, alteracions de l’afectivitat, immaduresa afectiva, insomni, transtorns sexuals, conducta agressiva, transtorns alimentaris, neurosis d’angoixa, neurosi fòbica, neurosi histèrica, neurosi obsessiva, psicosi i uns altres .

A més, tots aquests tipus de transtorns apareixen en diversos graus d’intensitat. D’altra banda, cada individu és únic i el que ocorre en la seva ment difícilment es pot catalogar sota una sola “etiqueta”. Generalment existeixen un conjunt de símptomes d’aquí i d’allà. És tasca del psicòleg analitzar el transtorn de l’individu, juntament amb la seva personalitat bàsica, per ajudar-li a esclarir el seu problema actual. També és important donar-li uns nous models de comportament perquè pugui manejar-se millor des d’un punt de vista pràctic.

QUAN ACUDIR Al PSICÒLEG?

Es recomana acudir al psicòleg si una persona observa en si mateixa (o els altres l’hi fan notar) una alteració en la conducta o en l’estat d’ànim que es perllongui per més de 15 dies.
Hi ha certes patologies, com la depressió, que són més tenaces i més difícils de tractar com més temps es triga a atacar-les.

TIPUS DE TRACTAMENT:

El tractament per excel·lència és la psicoteràpia, encara que de vegades és necessària medicació. La psicoteràpia, pot ser individual, de parella, etc.
En el nostre cas , sempre que sigui possible, emprem medicació homeopática. Si es requereix medicació farmacològica, no hi ha cap inconvenient a receptar-la.

El Dr. S. Sanmartí, en ser llicenciat en psicologia i en medicina simultàniament, pot receptar qualsevol tipus de fàrmac a l’empara de la llei. Això evita als pacients assistir al psicòleg i després recórrer al mèdic psiquiatre per obtenir la medicació adequada.

FORMES DE DIAGNOSTICO:

Entrevista

Anàlisi grafológico: Estudi complet de personalitat mitjançant l’anàlisi de l’escriptura de la persona.
Aplicació de Tests de tot tipus: Personalitat, intel·ligència, aptituds, clínics, etc.

QUE PODEM DIAGNOSTICAR I TRACTAR?

Ansietat, angoixa, depressió, anorèxia, bulímia, fòbies i pors, timidesa, inseguretat, crisi de parella, obsessions, compulsions, insomni, problemes sexuals, stress, cefalees, baixa autoestima, complexos, trastorns psicosomáticos, dificultats de comunicació, addiccions (tabac, alcohol, drogues…), problemes d’adolescència, orientació professional, aptituds, separacions i divorcis, duels, etc.

Així, podem aplanar els obstacles per ajudar-li a incrementar el seu nivell de consciència, recuperar la il·lusió, viure sense angoixes, vèncer la timidesa, tenir i conservar amistats, viure i gaudir en parella, en definitiva trobar-se a si mateix perquè pugui vivr més plenament.